ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας, συντάχθηκε ο παρών κανονισμός λειτουργίας και αποτελεί ένα συμβόλαιο ποιότητας και αμοιβαίας συνεργασίας που έχει ως κύριο στόχο στην αποδοτικότερη παροχή των εκπαιδευτικών μας υπηρεσιών και κατά συνέπεια την μεγιστοποίηση της επιτυχίας των μαθητών μας.

Home / ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η εγγραφή του μαθητή στο σχολείο μας επισημοποιείται με την συμπλήρωση του σχετικού εντύπου αίτησης και την πληρωμή της σχετικής προκαταβολής.

Οι μαθητές θα πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους και να προσέρχονται σε αυτά επαρκώς προετοιμασμένοι. Η δε προσέλευση στο μάθημα γίνεται 5 λεπτά πριν την έναρξη της διδακτικής ώρα, προκειμένου να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου μας ενώ η αποχώρηση πραγματοποιείται με τη λήξη της διδακτικής ώρας. Σε περίπτωση αδυναμίας παρακολούθησης των μαθημάτων, θεωρείται αναγκαίο να μας ενημερώνετε εγκαίρως ενώ θεωρείται βασική υποχρέωση του μαθητή να ζητήσει την ύλη που διδάχτηκε και τις εργασίες που έχουν δοθεί για το επόμενο μάθημα. Η απουσία των μαθητών από το μάθημα θεωρείται χρόνος διδασκαλίας που δεν αναπληρώνεται. Ημέρες αργίας του σχολείου κατά τις οποίες τα μαθήματα δεν αναπληρώνονται είναι και οι μέρες αργίας των δημόσιων σχολείων: 28η Οκτωβρίου, 11η Νοεμβρίου (Αγίου Μηνά, πολιούχος της πόλης μας), 17η Νοεμβρίου, 30η Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών), Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Πρωτομαγιά ενώ το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων (από 23 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου) και των Διακοπών του Πάσχα (από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και ολόκληρη την εβδομάδα μετά το Πάσχα). Αντιθέτως, σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών με υπαιτιότητα του σχολείου μας, η Διεύθυνση οφείλει να μεριμνήσει για την άμεση αναπλήρωσή τους, χωρίς καταβολή επιπλέον διδάκτρων.

Η συνεργασία γονιών και διδασκόντων σχετικά με την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών μας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και σημαντική προϋπόθεση για την σωστή αντιμετώπιση των τυχόν δυσκολιών που παρουσιάζονται στην πρόοδο του μαθητή. Για το λόγο αυτό το σχολείο μας διενεργεί 3 προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του έτους (μία πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, μία πριν από τις διακοπές του Πάσχα και μια κατά τη λήξη του σχολικού έτους). Επιπλέον, μέσω των μαθητών, αποστέλλεται στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας (και αφού έχει πραγματοποιηθεί το αντίστοιχο test αξιολόγησης) η τακτική μηνιαία ενημέρωση βαθμολογίας η οποία είναι σχετική με την πρόοδο του μαθητή σε όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης ενότητας. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται και όποια άλλη στιγμή το επιθυμούν, με την παρουσία τους στο σχολείο μας, εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να εγγυηθεί η παρουσία όλων των διδασκόντων καθηγητών.

Τα δίδακτρα της χειμερινής περιόδου αφορούν το σύνολο της φοίτησης του σχολικού έτους και καταβάλλονται είτε εφάπαξ είτε σε ισόποσες δόσεις που έχουν συμφωνηθεί κατά την εγγραφή του μαθητή. Οι γονείς οφείλουν να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σχολείο, προκαταβάλλοντας μέχρι την 7η κάθε μηνός την συμφωνημένη δόση ενώ η εξόφληση των διδάκτρων πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου. Στην περίπτωση που σοβαροί λόγοι εμποδίζουν την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το σχολείο μας και να οριστεί νέα ημερομηνία καταβολής τους.

Οι μαθητές οφείλουν να έρχονται εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα, να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην πρόοδο τους και να μην δημιουργούν προβλήματα στους συμμαθητές τους. Θεωρείται αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να σέβονται το χώρο του σχολείου μας και να τον διατηρούν ευπρεπή και καθαρό. Σε περίπτωση πρόκλησης φθοράς, οι γονείς οφείλουν να αντικαταστήσουν τις βλάβες που ενδεχομένως να έχουν προκληθεί από τον μαθητή. Η χρήση κινητών τηλεφώνων απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τρόφιμα και αναψυκτικά μπορούν να καταναλώνονται την ώρα του διαλείμματος ή πριν από την έναρξη του μαθήματος εκτός όμως των αιθουσών διδασκαλίας. Τέλος, δεν επιτρέπεται στους μαθητές να φεύγουν από το χώρο του σχολείου μας χωρίς ειδική άδεια.