Καθηγητές

“True teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross; then, having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create their own.”

Nikos Kazantzakis

“O ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας τον μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες”

Νίκος Καζαντζάκης

Οι καθηγητές στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αρβανιτάκη – Κόντου είμαστε έμπειροι φιλόλογοι, εγγενείς ή φυσικοί ομιλητές των ξένων γλωσσών που διδάσκουμε, και συγκεντρώνουμε όλα τα απαιτούμενα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Η πολυετής πείρα και η εξειδικευμένη γνώση μας σε συνδυασμό με την αγάπη μας για τα παιδιά και το μεράκι μας για τη διδασκαλία, μας κάνει ξεχωριστούς στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Πάντα οργανώνουμε το μάθημά μας με τρόπο διαδραστικό, διασκεδαστικό αλλά και αποδοτικό, είμαστε υπομονετικοί και προσιτοί και κύριο μέλημά μας είναι η ευημερία, η πρόοδος και η επιτυχία των μαθητών μας. Μέλημά μας είναι να κάνουμε τη μάθηση μια ευχάριστη εμπειρία και βλέπουμε τη δουλεία μας όχι ως εργασία αλλά ως λειτούργημα καθώς έχουμε επίγνωση ότι το κάθε παιδί (ως ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητα) μπορεί να διαπρέψει με την κατάλληλη καθοδήγηση και ενθάρρυνση.

“Behind every young child who believes in himself is a teacher who believed first. (“Πίσω από κάθε παιδί που πιστεύει στον εαυτό του υπάρχει ένας δάσκαλος που πίστεψε πρώτα σε αυτό!”)

Matthew L. Jacobson

Και ας μην ξεχνάμε ότι

“One child, one teacher, one book, one pen can change the world.” (“Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο κι ένα μολύβι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο”)

Malala Yousafzai.