Παροχές

Home / Παροχές

Υπάρχουσες παροχές του σχολείου μας

 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα
 • Κατάργηση εγγραφής
 • Έκπτωση στα μέλη της ίδιας οικογένειας
 • Έκπτωση στη δεύτερη Ξένη Γλώσσα
 • Ολιγομελή τμήματα
 • Συνεχής ενημέρωση Γονέων
 • Τακτικές επαναλήψεις και διαγωνίσματα
 • Ενημέρωση προόδου ανά Module
 • Επιπλέον ώρες εξάσκησης για τα τμήματα πτυχίων
 • Δωρεάν παροχή υποστηρικτικού υλικού
 • Χρήση διαδραστικού πίνακα
 • Πρωτοποριακή μέθοδος διδασκαλίας με χρήση tablets κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • Χρήση του Συστήματος Ανταπόκρισης μαθητών Student’s Response System
 • Δανειστική Βιβλιοθήκη
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικό ψυχολόγο
 • Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
 • Προβολές ξενόγλωσσων ταινιών
 • Δημιουργικές δραστηριότητες πολιτισμικού χαρακτήρα και εκπαιδευτικά projects
 • Mock Tests - προετοιμασία για τις εξετάσεις μέσα από αυθεντικά tests σε συνθήκες πραγματικής εξέτασης και interviews με ξένους καθηγητές (Oral examiners)