Πιστοποιήσεις Ξένης Γλώσσας

Πάρτε μέρος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας που οργανώνονται από φορείς αναγνωρισμένους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Home / Πιστοποιήσεις Ξένης Γλώσσας

Οι μαθητές του σχολείου μας προετοιμάζονται και καταρτίζονται πλήρως για τα επίπεδα σύμφωνα με το
CEFR – Common European Framework of Reference for Languages
(Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες).

Α1, Στοιχειώδης γνώση

Α2, Βασική γνώση

Β1, Μέτρια γνώση

Β2, Καλή γνώση

C1. Πολύ καλή γνώση

C2, Αριστη γνώση

 • LAAS Palso
 • Cambridge - British Council
 • Hellenic American Union – Michigan
 • DEREE English Language Tetsing Centre & Αnatolia College Testing Office - Michigan State University (MSU)
 • ESOL EXAMS εκ μέρους του Βρετανικού φορέα NOCN (National Open College Network)
 • ΚΠΓ – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας από το Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων
 • LAAS Palso
 • Cambridge - British Council
 • Hellenic American Union – Michigan
 • DEREE English Language Tetsing Centre & Αnatolia College Testing Office - Michigan State University (MSU)
 • ESOL EXAMS εκ μέρους του Βρετανικού φορέα NOCN (National Open College Network)
 • ΚΠΓ – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας από το Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων
 • LAAS Palso
 • Cambridge - British Council
 • Hellenic American Union – Michigan
 • DEREE English Language Tetsing Centre & Αnatolia College Testing Office - Michigan State University (MSU)
 • ESOL EXAMS εκ μέρους του Βρετανικού φορέα NOCN (National Open College Network)
 • ΚΠΓ – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας από το Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων
 • LAAS Palso
 • Cambridge - British Council
 • Hellenic American Union – Michigan
 • DEREE English Language Tetsing Centre & Αnatolia College Testing Office - Michigan State University (MSU)
 • ESOL EXAMS εκ μέρους του Βρετανικού φορέα NOCN (National Open College Network)
 • ΚΠΓ – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας από το Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων

Κάθε χρόνο δημιουργούνται εντατικά και ολιγομελή τμήματα για την
εκμάθηση της Γερμανικής, της Γαλλικής και της Ισπανικής γλώσσας.

Οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν τη βασική γνώση σε αυτές τις γλώσσες μέσα σε μερικούς μήνες ενώ η απόκτηση του πρώτου πτυχίου γλωσσομάθειας μπορεί να γίνει από τον τέταρτο χρόνο παρακολούθησης μαθημάτων.

Μαθητές που επιδεικνύουν άριστες επιδόσεις επιβραβεύονται με τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του χρόνου σπουδών.