Προγράμματα διδασκαλίας

Home / Προγράμματα διδασκαλίας

Η εκπαιδευτική ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Αρβανιτάκη – Κόντου.

Όλα τα προγράμματα διδασκαλίας στο Κέντρο μας είναι σχεδιασμένα για να:

 • Αναπτύσσουν τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες.

  Speaking (ομιλία), reading (ανάγνωση), listening (κατανόηση ακουστικού λόγου) και writing (παραγωγή γραπτού λόγου).

 • Οδηγούν σε Διεθνής πιστοποιήσεις

  Να οδηγούν σε έγκυρες, αναγνωρισμένες και διεθνής πιστοποιήσεις.

 • Κοινωνικοποιούν τους μαθητές

  Να κοινωνικοποιούν τους μαθητές και να ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους.

 • Προάγουν αξίες

  Να προάγουν κοινωνικές και προσωπικές αξίες.

 • Μεταλαμπαδεύουν πολιτισμό

  Να μεταλαμπαδεύσει τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της διδασκόμενης γλώσσας.